Srednjeročni družbeni plan Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Predpisi, na katere predpis vpliva